Начало


За осма година Община Габрово и учебните заведения в града организират „Летни занимания“ за деца от първи до четвърти клас, с начална дата 24 юни /за учениците от I – III клас/ и 1 юли за учениците от IV клас. Заниманията ще се провеждат до 30 юли 2021 г.

 

Всички училища ще се включат в инициативата, като всяко дете ще бъде в група в училището, в което учи.  Заниманията ще се провеждат от 8:00 до 17:00 часа.

 

„Летни занимания 2021“ ще включват разнообразни дейности като излети сред природата, посещения на музеи в града и на библиотеката, спортни състезания и занимания по интереси. Спортните клубове ще организират спортни и тренировъчни дейности за децата.

 

Необходимо е родителите/настойниците, които желаят децата им да се включат в организираните занимания да попълнят заявление, в което да посочат  периода на участие и декларация на информирано съгласие.

 

Необходимите документи за записване можете да попълните на: https://survey123.arcgis.com/share/3fd40dc7e67449b1b34281553d26022e?portalUrl=https://gishub.gabrovo.bg/arcgis или да получите заявление и декларация в училище, които да попълните и подадете на място в самото училище до 21 юни 2021 г.

 

Необходимите документи може да изтеглите и тук, да ги попълните и сканирани да ги изпратите на E-mail: obrazovanie@gabrovo.bg до 21 юни 2021 г.

 

За повече информация може да се свържете до 21 юни с Габриела Умникова: тел. 066/818 319; 0878 682 479 и Катя Робова: тел. 066/818 381; 0898 438 880 или на място в Община Габрово,  отдел  „Образование,  младежки  дейности и спорт “.

 

Вторият срок ще бъде удължен за учениците в над 300 училища

 

Вторият учебен срок за І до ІІІ клас приключва на 23 юни 2021 г., а за ІV до VІ клас – на 30 юни 2021 г. Това предвижда заповед на бившия министър на образованието и науката.

 

Учебната година се удължава реално само за малко над 300 училища, които в края на 2020 г. са прекъснали временно обучението на учениците от І до VІ клас.

 

Вместо редовни учебни часове в електронна среда тогава те са предлагали извънкласни и проектни дейности и/или подкрепа за преодоляване на трудности при усвояване на материала.

 

Останалите училища могат да използват допълнителните две седмици за учениците от ІV до VІ клас и съответно три седмици за учениците от І до ІІІ клас по два начина:

– за задължителни занимания за децата с необходимост от наваксване на учебен материал;

– за извънкласни дейности по интереси за останалите ученици, участието в които е по желание на родителите.

 

Всяко училище ще публикува на сайта си график за планираните дейности до официалния край на втория учебен срок.

 

Заниманията с деца, които надхвърлят предвидения преподавателски норматив, трябва да бъдат платени на учителите в рамките на делегираните бюджети на училищата, по проекти и/или чрез общинските програми за стимулиране на дейности и изяви на учениците.

 

Документите за завършен клас или етап на обучение ще бъдат издадени най-късно до седем дни от края на срока, независимо че учебните дни за съответния випуск в конкретно училище може да са приключили по-рано.

 

Четвъртокласниците ще получат удостоверенията си за завършен начален етап на основно образование на 1 юли 2021 г., за да имат възможност да кандидатстват в гимназии с профили „Математика“ и „Природни науки“.

ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

Община Габрово информира родителите на бъдещите първокласници, че Централизираната система за прием в първи клас ще бъде отворена за регистрация в 11:00 часа на 27 май 2021 г. Към системата кликни тук.

 

ГРАФИК на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2021/2022 година кликни тук.

 

 

МОН оповести промени в ученическите ваканции

 

Министерство на образованието и науката представи списък с промени в графика на ученическите ваканции. Те засягат планирането на междусрочната ваканция в началото на февруари.

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна

22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна

03.02.2021 г. вкл. – междусрочна за VII – XII клас

един ден – в зависимост от решението на

съответното училище – междусрочна за I – VI клас

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

 

04.02.2021 г. – VII – XII клас и за I – VI клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)

23.06.2021 г. – І – III клас

30.06.2021 г. – IV – XІ клас

30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)

28.07.2021 г. – XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

 

Източник: МОН

 

 

Ваканции:

 

 

 1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

  30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
  24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
  30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
  03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
  08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

   

   

Неучебни дни:

 

Сесия май-юни:

 

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Сесия август-септември:

 

 

 

Начало на втория учебен срок на учебната

2020/2021 година:

 

 

04.02.2021 г.  - I - XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната

 2020/2021 година:

 

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

 

Матури:

 

 

 

Националните външни оценявания:

 

ІV клас

 

VІІ клас

 

Х клас

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр.Габрово, 5300
пл. "Възраждане"№23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

   
Е-образование - Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта