Начало


 

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021г. И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

 

 

 

 

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ В V КЛАС

 

 

Ваканции и неучебни дни:

 

01.11.2019 г. – 043.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна за I - XII клас
05.02.2020 г. – 05.02.2020 г. вкл. – междусрочна

03.03.2020 г. - Официален празник
11.04.2020 г. - 20.04.2020 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

16.04.2020 г. - 20.04.2020 г. вкл. - пролетна за XII клас

01.05.2020 г. - Официален празник

06.05.2020 г. - Официален празник

20.05.2020 г. - Неучебни дни

22.05.2020 г.Неучебни дни

09.06.2020 г.Неучебни дни

11.06.2020 г. - Неучебни дни

 

Неучебни дни:

   

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

26 - 29.05.2020 г. – ДЗИ /по желание/

09 юни 2020 г. - изпит по български език и литература

11 юни 2020 г. - изпит по математика

За VII клас:

 

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. – втори ДЗИ

26 - 29.05.2020 г. – ДЗИ /по желание/

 

За VII и Х клас:

 

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. – втори ДЗИ

 

 

Начало и край на първия учебен срок на 

учебната 2019/2020 година:

16.09.2019 г. – 04.02.2020 г. (I – XII клас)  
   


Начало на втория учебен срок на 

учебната 2019/2020 година:

   
06.02.2019 г. – (I - XII клас)  

Край на втория учебен срок

на учебната 2019/2020 година:

 

За учениците от I – III клас: 29.05.2020 г.

За учениците от IV – VІ клас: 16.06.2020 г.

За учениците от V – VІ клас: 30.06.2020 г. (за паралелки в спортни училища)

За учениците от VII – ХІ клас: 30.06.2020 г.

За учениците от XII: 14.05.2020 г.

 

Матури:

 

 

Националните външни оценявания:

 

За IV клас:

 

27 май 2020 г. - изпит по български език и литература

28 май 2020 г. - изпит по математика

 

За VII клас:

 

09 юни 2020 г. - изпит по български език и литература

11 юни 2020 г. - изпит по математика

17 юни 2020 г. – изпит по чужд език (по желание на ученика)

 

От 3 до 5 юли 2019 г. - подаването на документите за участие в приема за гимназиите

До 11 юли 2019 г . - трябва да бъдат обявени резултатите от първото класиране на учениците

До 18 юли 2019 г.  -  трябва да бъдат обявени резултатите от второто класиране

23 юли 2019 г.  - обявяването на незаетите места след втори етап на класиране

 

За VII и Х клас:

 

09 юни 2020 г. - изпит по български език и литература

11 юни 2020 г. - изпит по математика

17 юни 2020 г. – изпит по чужд език (по желание на ученика)

 

Оценяване на дигитални компетентности в Х клас:

 

15 - 19 юни 2020 г. - /по график/

 

 

КАЛЕНДАР С ВАКАНЦИИТЕ И ИЗПИТИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2022 г.


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр.Габрово, 5300
пл. "Възраждане"№23
e-mail:
libgab@mbox.contact.bg

 

 

   
Е-образование - Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта