Проекти и програми


 

Youth Transnational Hub / „Младежки транснационален хъб за творци и новатори“ - представлява платформа за младежко творчество в широкия аспект на образованието, изкуството и културата, което да намери своя цифров аналог посредством дигиталната ера, за да не се изгуби нито една идея, нито едно младежко достижение в условията на текущата криза, свързана с COVID-19.

Европейска къща на гражданското общество - България - къщата предлага основно информационни услуги и консултации на българските граждани с интерес към възможностите за  активно гражданско на национално и на европейско ниво

Министерство на образованието и науката

YSP - Младежки и студентски програми - занимаваме се с организирането на временна и  постоянна работа във Великобритания, Германия, Португалия и Холандия

Перспективи.info – информация за участие в проекти и финансиране на студенти и ученици; актуални стажове, стипендии и конкурси

Европейска комисия по Образованието и обучението - да даде възможност на всички граждани в ЕС да получат най-доброто образование и обучение

Проект Студентски практики - възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда

Фондация Димитър Бербатов - всестранно да подпомага младите хора да се образоват, да развиват своите дарби и заложби, както и да им дава шанс да ги споделят със света
Проект 1000 стипендии - да стимулира ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и изкуството и желание за бъдещо личностно развитие; специално внимание програмата отделя и на деца в неравнопоставено положение
Национална мрежа за децатаосъществяваме застъпнически кампании в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите и отделните граждани и с подкрепата на самите деца
YES - кандидатствате за стипендия за ендогодишен обмен за ученици в САЩ по програма YES!
Идеалният кандидат - целта е да улесни процеса на търсене / предлагане на стаж, в който трайно да ангажира вниманието на компаниите на пазара на труда и търсещите първа изява учащи и завършващи висшето си образование младежи
ОБРАЗОВАНИЕТО, МАЙКО МИЛА! - база данни с адреси, телефони и друга актуална информация за всички общински ясли, детски градини и училища в 28-те области на страната

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр.Габрово, 5300
пл. "Възраждане"№23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Е-образование - Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта