За образованието (образователни занимания)


 

Ваканции:

 

 

 1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

  30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
  24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
  30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
  03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
  08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

   

   

Неучебни дни:

 

Сесия май-юни:

 

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

Сесия август-септември:

 

 

 

Начало на втория учебен срок на учебната

2020/2021 година:

 

 

04.02.2021 г.  - I - XII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната

 2020/2021 година:

 

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

 

Матури:

 

 

 

Националните външни оценявания:

 

ІV клас

 

 

VІІ клас

 

 

Х клас

 

 

Финансов наръчник за кандидат-студента 2021 г.

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр.Габрово, 5300
пл. "Възраждане"№23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

   
Е-образование - Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта