Детски ясли и градини в Габрово


 

ДГ Дъга  ул. Варовник 5, тел. 066 803 079, 0879 049 660, e-mail:odz.duga@gmail.com
ДГ Ран Босилек  ул. Балкан 2, тел. 066 808 216, e-mail:odzranbosilek_gabrovo@abv.bg
ДГ Слънце  ул. Любен Каравелов 32, тел. 066 806 610, e-mail:cdg_slynce@mail.bg

ДГ Перуника база 1 бул. Столетов 54, тел. 066 805 128, e-mail:decheva59@abv.bg;

ДГ Перуника  база 2 кв. Радичевец, ул. Даскал Алекси 4, 11, тел.: 066 808 217

ДГ Мики Маус ул. Могильов 74, тел. 066 804 005, e-mail:mikimaus_gb@abv.bg
ДГ Явор ул. Патриарх Евтимий 1, тел. 066 808 886, e-mail:cdg_yavor@mail.bg
ДГ Първи юни ул. Мирни дни, 1 тел. 066 804 528, e-mail:1yuni_dg@mail.bg
ДГ Радост ул. Чумерна 15, тел. 066 806 557, e-mail:cdg_radost_gabrovo@abv.bg
ДГ Мечо Пух ул. Тракия 3, тел. 066 805 216, e-mail:cdgmechopuh_gabrovo@abv.bg  и филиал на с. Поповци

 

ДГ Младост ул. Лазурна 2, тел. 066 808 230, e-mail: mladost_dg@mail.bg

ДЯ Зора ул. Зора 2, тел. 066 807 144, e-mail: dq_zora@abv.bg
ДЯ 1-ви юни ул. Никола Балканеца 24, тел. 066 804 221, e-mail: dq_1june@gabrovo.bg
ДЯ Славейче ул. Христо Смирненски 40, тел. 066 804 911, e-mail: dqslaveiche@mail.bg
Прием в детските градини на територоията на община Габрово става съгласно Наредба 195/29.09.2016 г.

Прием в детска ясла

 

За прием в детска ясла родителите представят  следните документи, съгласно Наредба 26 / 18.11.2008г.:

1. Заявление по образец;

2. Копие от удостоверение за раждане на детето;

3. Здравнопрофилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;

4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската ясла;

5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в яслата;

6. Изследване с отрицателна реакция по васерман за единия от родителите, извършено в шест месечен срок преди постъпване на детето в яслата;

7. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето. Деца на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детската ясла, когато са налице трайни противопоказания и са освободени с протокол от РЗИ.

8. Медицинска бележка за липса на  контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето един ден преди постъпване в яслата.

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр.Габрово, 5300
пл. "Възраждане"№23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Е-образование - Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта