Регионално управление на образованието - Габрово


 

Регионално управление на образованието - Габрово

 

Информация за структурта на РУО – Габрово

 

 

СТРУКТУРА НА РУО - ГАБРОВО
Длъжност Име Телефон
Началник на РУО Георги Маринов (066)806853
Началник отдел "ОМДК"   (066)805448
Старши експерт ОСО Емилия Ангелова (066)807919
Старши експерт ОСО Мариета Въткова (066)807919
Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия Деян Дойнов (066)805386
Старши експерт по природни науки и екология Катюша Станчева (066)805448
Старши експерт по образованието в начален етап Рена Илиева (066)805448
Старши експерт по предучилищно възпитание Даниела Халачева (066)805448
Старши експерт по Български език и литература Елена Григорова (066)805386
Старши експерт по професионално образование и обучение   (066)805386
Старши експерт по математика Снежана Блажева (066)805386
Старши експерт по физическо възпитание и спорт Таня Горанова (066)800713
Старши експерт по чужд език и по майчин език   (066)800713
Началник отдел "АПФСИО" Юлия Влаева (066)804537
Главен счетоводител Маргарита Митева (066)804537
Старши експерт по информационно осигуряване Катя Димитрова (066)809132
Главен специалист "Човешки ресурси" Диана Стефанова (066)807919
Технически сътрудник - касиер Виктория Маркова (066)806853
Шофьор -домакин Красен Атанасов (066)807919
 

 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр.Габрово, 5300
пл. "Възраждане"№23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Е-образование - Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта