Училища в Габрово


 

Начално училище Васил Левски  ул. Хр. Смирненски 27, тел.: 066 807 736, e-mail: n.u._vlevski@abv.bg
Основно училище Ран Босилек  ул. Орлово гнездо 12, тел.: 066 807 516, e-mail: ran_bosilek@mail.bg
Основно училище Неофит Рилски  ул. Неофит Рилски 17, тел.: 066 804 792, e-mail: info@neofitrilski.com
VI Основно училище Иван Вазов  ул. Митко Палаузов 54, тел.: 066 803 487, e-maol: ivanvazov_gabrovo@abv.bg
Основно училище Св. св. Кирил и Методий  бул. Могильов 69, тел.:  066 807 020, e-mail: sv.sv.k.i.m.@gmail.com
Основно училище Христо Ботев  кв. Бичкиня, бул. Столетов 42, тел.: 066 808 244, e-mail: sou_hr_botev_gabr@abv.bg
Средно училище Отец Паисий  кв. Трендафила, ул. Венец 7, тел.: 066 808  203, 066 808 293, e-mail: sou_otecpaisii@abv.bg
Средно училище Райчо Каролев  ул. Любен Каравелов 48, тел.: 066 807 087, e-mail: sou_rkarolev@mail.bg
Национална Aприловска гимназия  ул. Априловска 15, тел. 066 803 551, e-mail: nagschool1835@gmail.com
Природоматематическа гимназия Акад.Иван Гюзелев ул. Елин Пелин 2, тел.: 066 808 246, e-mail: pmg_gab@abv.bg
 
Професионална техническа гимназия Д-р Никола Василиади,  ул. Брянска 3, тел.: 066 803 214, e-mail: ptggabrovo@abv.bg
Професионална гимназия по туризъм Пенчо Семов  ул. Бенковски 18, тел. 066 801 073, e-mail: pgtgabrovo@globcom.net
Център за специални образователни потребности Николай Палаузов ул. Хр. Смирненски 27, 
тел. 066 805 656, e-mail:
palauzovschool@abv.bg

 

 

Виртуална разходка в НУ ''Васил Левски'' кликни тук.


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр.Габрово, 5300
пл. "Възраждане"№23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Е-образование - Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта