Състезания и конкурси


 

С България в сърцето!

 

  

 

 

Онлайн конкурс за рецитиране на стихотворение "Поклон, Българийо, поклон"

 

 

Инициативата има за цел възпитаване и утвърждаване на патриотизма и българщината в младото поколение.


Всяко дете може да участва ИНДИВИДУАЛНО с едно изразително изпълнение на стихотворение по избор, отговарящо на темата на конкурса.
 

Участниците изпращат по един видео клип с максимална продължителност 5 минути, с добро качество на звук и картина, който да бъде ИМЕНУВАН С ИМЕНАТА И ВЪЗРАСТТА на децата.


Клипове, изпратени след 12:00 на 20.02 г. няма да участват в класирането.


В конкурса могат да участват деца, разделени на 3 възрастови групи:

Първа група – 5 – 6 години (Детска градина-подготвителни групи)

Втора група – 7 – 10 години

Трета група – 11 – 18 години

 

Участниците в конкурса трябва да изпратят своите видео клипове на:
е-поща:
 dai.babo.oganche@gmail.com

 

Към всеки клип да има следната информация за участника: трите имена, възраст, град, учебно заведение, клас и телефон за връзка.
 

Крайният срок за изпращане на клиповете е 12:00 часа на 20.02.2024, след което ще бъдат качени на страницата на събитието и всеки ще може да гласува до 12:00 часа на 27.02.2024.

 

За всяка група, ще има Първа, Втора и Трета награда.

 

Ще има и специални награди от организаторите и спонсорите на конкурса.
 

За повече информация тел: 0899338226 Жана Йорданова 

 

 

 

Ученически конкурс за рисунки и есета на тема:

"Наследник съм на цар Иван Асен II"

 

За девета поредна година Народно читалище „Родолюбие–1873”, гр. Асеновград, обявява ученически конкурс за написване на есе на тема „Наследник съм на цар Иван Асен ІІ”.

 

В конкурса могат да участват ученици от 11 до 18 години от цяла България, разделени в две възрастови групи: 11-14 години и 15-18 години.

 

Рисунки на тема „Наследник съм на цар Иван Асен ІІ" ще бъдат оценявани в следните възрастови групи:

Първа - І-ІV клас;

Втора - V-VІІ клас;

Трета - VІІІ-ХІІ клас

 

Всеки участник има право да представи едно произведение (есе, рисунка), специално създадено за конкурса.

 

Конкурсът е явен.

 

Есетата могат да бъдат изпратени по пощата или на имейл. Литературните произведения трябва да бъдат в размер до 2 стандартни страници (Times New Roman 12, разредка 1,5), да бъдат подписани с трите имена на автора и следната информация за него: рождена дата, училище, точен адрес, тел. за връзка.

 

Произведенията, които ще се изпращат по пощата, да бъдат в 3 еднакви екземпляра.

 

Адрес: гр. Асеновград – 4230, обл. Пловдив, НЧ „Родолюбие–1873”, пл. „Академик Николай Хайтов” №4 За конкурса

 

Имейл: daficom@abv.bg, rossi_666@abv.bg като прикачен файл с обозначение „За конкурса”.

 

Срокът за изпращане на творбите е до 23.02.2024 г.

 

Рисунките да се изпращат по пощата на горепосочения адрес.

 

За всяка възрастова група се присъждат: първа награда, втора награда и трета награда. Отличените автори ще бъдат уведомени предварително.

 

За повече информация: тел: 0331/ 6 25 86; 0878/ 908 710; 0899/ 529900 Дафинка Комитова – Секретар НЧ „Родолюбие – 1873”

 

 

Ученически еко проекти

 

Prepodavame.bg отправя специално предизвикателство към вас и вашите ученици!

 

    

Обявяваме конкурс за ученически проекти в областта на екологичното образование. Три ученически екипа ще имат възможност да спечелят награди за облагородяване на средата в своето училище и да проведат работилници с образователната общност на prepodavame.bg на събитието "Добрите практики на фокус" 2024.

 

Какви проекти могат да участват в конкурса?

Основната цел е ученическите проекти да работят за някоя от следните цели:

 • Информиране на общността за конкретен екологичен проблем и неговото решение
 • Провеждане и популяризиране на резултати от експеримент
 • Предложение за подобряване на въглеродния отпечатък в общността

 

В конкурса могат да участват групи, сформирани от ученици от едно училище от 5. до 12. клас. Важно е да описват ясно целите, използваните методи и постигнатите резултати от целия екип.


Каква е наградата?

Голямата награда за трите най-добри проекта ще бъде парична и ще даде възможност на учениците да реализират своята идея и да облагородят средата в своето училище.

 

 • Награда първо място – 1000 лв.;
 • Награда второ и трето място – 400 лв.

 

*Сумите следва да изхарчат за закупуване на материали за реализиране на идеята, допустимите разходи са насочени към покупки на материали за това. За всеки разход следва да бъде предоставена фактура и ясно проучване на цените.

 

Защо да се включите?

 • Пряка възможност за популяризиране на работата на учениците, което неминуемо ще окаже влияние върху тяхната мотивация за работа и учене
 • Директен начин да превърнете училищната среда в пространство, което подкрепя устойчивото развитие в класната стая
 • Директен начин да създадете учебно преживяване, свързано с реалния свят
 • Възможност да подкрепите учениците в развиването на редица умения

 

Проектите ще бъдат оценени от жури по следните критерии:

1) Яснота на проблема, за който се предлага решение:

 • Колко добре е обяснен проблемът?
 • Каква е неговата актуалност и значимост за общността?

2) Оригиналност на идея:

 • Какво е новаторското предложение за решение на проблема?
 • Различава ли се от досегашните подходи и практики?

3) Ефективност на методите:

 • Каква е надеждността на използваните методи за анализ и решение на проблема?
 • Доколко методите са адаптирани към конкретния проблем и ситуация?

4) Постижения и резултати:

 • Какви конкретни резултати са достигнати след прилагането на предложеното решение?
 • Какви доказателства има за ефективността на проекта, например статистически данни, анкети или други инструменти за имерване?

 

Изпратете регистрацията за участие на учениците до 28.02.2024 г. чрез ТАЗИ ФОРМА.

 

Какво може да ви помогне да подкрепите учениците в процеса?

Разбира се, че е възможно учениците ви да не успеят да стигнат до реализиране на подобна идея, ако никога не са работили активно по темата. Разгледайте нашите предложения за проектно-базирани дейности, с които да подкрепите учениците си в процеса и те да кандидатстват със своята работа тук

 

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ

НА ЕСЕ НА ЧУЖД ЕЗИК В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

 

ТЕМА: „СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА В ДИГИТАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ И МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕГО“

 

Право на участие имат ученици, завършващи средно образование през учебната 2023/2024 г.

 

Участниците разработват есе на чужд език на тема: „Световната икономика в дигитализиращия се свят и мястото на България в него“ на език по избор от следните: английски, немски, френски, испански или руски език.

 

Краен срок: есето се изпраща в електронен вариант до 29.02.2024 г. на електронен адрес: konkurs_mio@unwe.bg

 

Обявяване на резултатите – предварителните резултати се обявяват до 07.03.2024 г.

 

Награди за участниците, спечелили конкурса – признават им се оценки Отличен (6.00) за резултати от конкурсни изпити в УНСС за прием в специалност „Международни икономически отношения“ (когато есето е на английски, немски, френски, испански или руски език) и/или за прием в специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“ (когато есето е на английски език).

 

При въпроси пишете ни на: konkurs_mio@unwe.bg

 

Информация за конкурса:

https://departments.unwe.bg/…/%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1…

 

 

 

Конкурс за фотография и рисунка “Божурът среща розата

 

През 2024 г. ще отбележим 75-ата годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Китай и България. С цел задълбочаване на приятелството между двата народа и подготовка за празненствата по случай годишнината, Посолството на Китайската народна република в България организира конкурс за фотография и рисунка „Божурът среща розата“ за български граждани и сънародници, живеещи в България, за да покаже прекрасните моменти от китайско-българското приятелство.

 

Информацията за конкурса е както следва:

1. Обхват

Български граждани, китайски граждани (пребиваващи дългосрочно в България)

 

2. Регламент тук.

 

 

 

ТРЕТИ ОНЛАЙН КОНКУРС „ВОДАТА – ДВИЖЕЩАТА СИЛА НА ЖИВОТА“

 

  

По случай Световния ден на водата – 22 март, Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“ обявява конкурс за ученици от VIII до XII клас от всички училища в България на тема „ВОДАТА – ДВИЖЕЩАТА СИЛА НА ЖИВОТА“ в три категории – комикс, рисунка и фотография.

 

Изпратете авторски комикс, рисунка или фотография до 10 март 2024 г. на vodata@sgcag.info, а ние ще наградим най-добрите творби с награди и в трите категории на конкурса.

 

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички училища в България. Задължително е към творбата да се изпрати попълнена, подписана и сканирана Декларация за съгласие, която можете да изтеглите от сайта на СГСАГ „Христо Ботев“, секция „Текущи конкурси“.

 

Повече информация на http://www.sgcag.info/uchenitsi/tekushti-konkursi/


 

На вниманието на младежите до 29 години

 

Отворени са заявките за участие в третото издание на националния конкурс “Най-добър младежки стартъп в България”, който се организира от Фонд на фондовете и Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и е под патронажа на Министъра на иновациите и растежа и Ректора на СУ.

 

 

Допустими са проекти от всички области и на различен етап на реализация - идейна фаза, ранен или напреднал етап.

 

Кандидатури на младежи от цялата страна се приемат през сайта на конкурса https://www.startup-competition.fmfib.bg/ в срок до 15 март.

 

Включи се в националната надпревара! Състезанието е отлична възможност да развиеш идеята си, да покажеш предприемачески умения и да придобиеш ценен опит.

 

https://sites.google.com/…/fmfib-startup-competition…/home

 

 

Русенският университет

обявява конкурс за есе на френски език по случай

Деня на франкофонията – 20 март 2024 г.

 

По случай Деня на франкофонията – 20 март Русенският университет „Ангел Кънчев” и Представителството на Университетската Агенция на Франкофонията в София обявяват конкурс за есе на френски език на тема “Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait” (“Да би младо знаело, да би старо можело”).

 

В конкурса могат да се включат студенти от България и чужбина и ученици от средните училища.

 

Есетата ще се оценяват по няколко критерия – съответствие със зададената тема, обем, структура, правопис, стил, език.

 

Най-добрите автори ще получат награди, които ще им бъдат връчени от ректора на Русенския университет, проф. Пламен Кангалов, на тържествено събитие по случай Деня на Франкофонията.

 

Правила за участие:

Обем на есето – 200 думи. Писмен текст под 100 думи, текст, който не е свързан с темата, както и текст, заимстван от интернет, получава 0 точки.

В края на писмения текст да бъде отбелязан броят на думите.

 

Краен срок за изпращане на есетата: 17.03.2024 г., 24:00 ч.

 

Есетата ще се приемат по електронна поща на адрес: ruivanova@uni-ruse.bg

 

или на адрес: 7004, Гр. Русе, ул. „Студентска" 8, корпус 7, каб. 216., Русенски университет „Ангел Кънчев“ – за Румяна Иванова.

 

Участниците задължително трябва да посочат трите си имена, институцията, в която учат, курс/клас, електронна поща / пощенски адрес и телефон за връзка.

 

Очакваме вашите интересни творби. BONNE CHANCE!

 

 

 

 

Филологически факултет, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"


ОБЯВЯВА ТРАДИЦИОННИЯ СИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД НА ПРОЗА И ПОЕЗИЯ

 ТРАНСФОРМАЦИИ 2024

 

  

В конкурса могат да участват ученици и студенти от България и чужбина

 

Преведените текстове (в електронен формат) следва да се изпратят на: transformacii@ts.uni-vt.bg

 

Крайният срок за изпращане на преводите е 23 март 2024 г.

 

Участниците, които се класират на първите три места във всяка една от двете рубрики, ще се ползват с предимство при кандидатстване в специалностите на Филологическия факултет на Великотърновския университет.

 

Повече подробности тук: https://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=6950

 

 

ПРОЛЕТЕН КОНКУРС "ОТ БАБА МАРТА ДО ГЕРГЬОВДЕН"

 

Сдружение "ДАРИ ЗДРАВЕ" организира ПРОЛЕТЕН КОНКУРС "ОТ БАБА МАРТА ДО ГЕРГЬОВДЕН".

 

Участниците в Конкурса ще се състезават в 5 категории:

 1. Категория - мартенички
 2. Категория - картички и картини
 3. Категория - сувенири и други ръчно изработени изделия
 4. Група - къщички или хранилки за птички (не по-тежки от 1 кг. и да бъдат удобни за транспортиране)

 

Няма ограничение за използваните материали и техники.

 

Няма възрастово ограничение за участниците!

 

Могат да участват както индивидуални, така и групово изработени конкурсни работи, в това число и семейно изработени.

 

Към всяка творба трябва да има приложен лист с две имена и възраст на участника, адрес и телефонен номер.

 

За участници под 18 г., трябва да има телефон и е-mail на родителя, което ще се приема за декларирано съгласие конкурсната работа и имената на детето да бъдат публикувани в интернет и конкурсните работи да бъдат използвани от Сдружение ДАРИ ЗДРАВЕ С БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЦЕЛ.

 

Ще бъдат присъдени награди от 1-во до 3-то място във всяка от категориите. Отличените ще получат грамоти и предметни или парични награди. Всички конкурсни работи ще останат за Сдружение ДАРИ ЗДРАВЕ и ще бъдат продадени с благотворителна цел в Благотворителен базар ДАРИ ЗДРАВЕ или други организирани от сдружението мероприятия, като рисунките и картичките могат да бъдат ползвани и за отпечатване на различни изделия с благотворителна цел.

 

Срок за изпращане на творбите:

Мартеничките и всички конкурсни работи, свързани с Баба Марта и деня на жената - 8-ми март, трябва да бъдат изпратени до 25.02.2024 г.

 

Всички останали конкурсни работи се изпращат до 10.04.2024 г.

 

Адрес за изпращане:

1. Онлайн се изпраща снимка на конкурсната работа, на имейл: sdruzheniedarizdrave@abv.bg или на Месинджър на Gergana Mineva

2. По куриер на адрес: Гр. Силистра Ул. Седми септември Офис Спиди Камелия Йорданова Добрева Тел.: О897272668

 

Задължително се изпращат и по двата начина. Успех на всички малки, големи и още по-големи творци!

 

 

Национален ученически конкурс на тема „Наследник съм на….“

 

 

Военното окръжие в Добрич, Министерство на отбраната и Министерство на образованието и науката, регионалните управления на образованието и науката и съюза на ветераните от войните на България, организира Национален ученически конкурс на тема „Наследник съм на….“.

 

Конкурсът е посветен на 110 години от Балканските войни (1912 -1913).

 

За участие в него се допускат ученици от V до XІ клас, разделени в две възрастови групи: V - VІІ клас иVІІІ - XІ клас. Учениците ще имат възможност да разработват проекти във формат - историческо есе или разказ с изследователски характер, свързани с участието на техни предци в Балканските войни (1912 -1913 г.)

 

Изисквания за оформяне и представяне на проектите:

- проектът трябва да съдържа задължително заглавие, трите имена на автора, населено място, училище, клас, телефон за връзка, електронна поща и адрес;

- проектът може да бъде разработен с подкрепата на родственик, учител, музеен служител, представител на Военно окръжие ІІ степен - Добрич, което да бъде посочено при представянето на проектите;

- проектът може да съдържа приложения - копия от снимки, картички, писма и др. от личен архив, копия от статии и снимки публикувани в печатни издания, свързани с участието на родственик в Балканските войни.

- Разказът или есето да бъдат до 2 стандартни машинописни страници и до 4000 знака, а текстът на всяка страница да не надхвърля 30 реда, при големина на буквите 14, шрифт Times New Roman, полета 2/2/2/2 в разстояние между редовете single.

 

Проектите могат да се подават на e-mail: ovo_dobrich@abv.bg в срок до 31.01.2024 г.

Оценяването ще се осъществи от областна комисия, включваща началник /представител на Регионално управление по образованието - Добрич, началник/ представител на Военно окръжие ІІ степен - Добрич, председател на областната организация на Съюза на ветераните от войните на България в срок до 16.02.2024 г.

 

Награждаването на регионално ниво на спечелилите първо, второ и трето място проекти в двете възрастови групи ще се проведе по повод 1 ноември - Ден на народните будители.

 

Спечелилите първо място в двете възрастови групи ще бъдат изпратени от Военно окръжие ІІ степен - Добрич до Министерство на отбраната.

 

Оценяването ще се осъществи от комисия, включваща представители от Министерство на отбраната, Националния военноисторически музей, Военна академия „Г. С. Раковски“, Централно военно окръжие, Централния управителен съвет на Съюза на ветераните от войните на България и РУО - София в срок до 29.02.2024 г.

 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Министерство на отбраната www.mod.bg в рубриката „110 години Балкански войни“.

 

Спечелилите проекти ще бъдат популяризирани чрез отразяване от трите военни медии.

 

Информация за конкурса:

20231003_Nacionalen_uch_konkurs_110g_BV.pdf (mod.bg)

 

Допълнителна информация: Военно окръжие II степен - Добрич тел. 0882 552 019, 058 664764

 

 

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „МЕСТА И ПАМЕТ – ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ И СЛЕД ПРИЕМАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИЯТА“

 

Р е г л а м е н т за организиране и провеждане на национален ученически конкурс на тема: „места и памет – ежедневието на евреите в българия преди и след приемането на закона за защита на нацията“.

 

Общи положения: Министерството на образованието и науката и регионалните управления на образованието организират национален ученически конкурс за изследователски проект, представящ съдбата на евреите в България, историята в нейната цялост, която разказва за отношенията в българското общество, за официалната репресивна политика спрямо евреите, за реакциите срещу тяхното преследване и за защитата им. Този исторически процес е изпълнен с разнообразни събития и действия, носещи послания към всяка следваща епоха и поколение. Изследователските проекти на учениците, посветени на паметта за Холокоста позволяват да се осмислят уроците на една от най-трагичните страници в европейската история. Открояването на събитията с регионално и национално значение развива знанията и креативните умения на учениците, а творческите резултати на всеки ученически екип допринасят за съхраняването на знанието и на паметта за този драматична епоха.

 

Цели:

1. Поощряване на интереса на учениците за по-задълбочено изучаване и разбиране на историческите процеси, оказали влияние върху развитието на България, Европа и света през XX и XXI век.

2. Изграждане на позитивното отношение към съвместния живот на всички граждани и общности в България.

3. Осмисляне на процесите на преследването и защита на евреите в България в годините на Втората световна война. В изпълнение на тези цели участниците в конкурса се насърчават да посетят регионалните и централния държавен архиви, техните уеб платформи с дигитализирани документи, музеи и да се срещнат с представители на еврейската общност. Фокусът на изследването да бъде поставен върху живота на евреите в нормалните времена и в условията на преследване – еврейското семейство, начин и място на живот, професии, образование, празници в семейството, празници на общността.

 

Условия за участие:

1. В конкурса могат да участват ученици от VІІІ до ХІІ клас от всички видове училища в страната.

2. Изследователският проект се реализира от екип.

3. В един екип могат да участват максимум пет ученици.

4. Всеки екип може да бъде ръководен от максимум двама консултанти.

 

Изисквания към изследователските проекти:

1. Да отговарят на темата на конкурса.

2. Да представят информация, получена като резултат от направено собствено изследване по темата.

3. Изследователският проект може да бъде разработен в следните варианти: ➢ писмен: с обем до 10 страници и презентация ▪ Писменото изложение трябва да включва: • заглавна страница (училището на екипа, имената на участниците в екипа, техния клас, Темата на доклада, имената учителя и консултантите, града и годината); • изложение (въведение, което представя мотивите за избора темата, избраният начин на изследването и т.н.; описание на подхода на изследването, резултатие, анализа и изводите); • посочване на цитираните източници; • приложения (ако има). Изложението трябва да цитира ползваните източници според стандартите за цитиране. 1 ▪ Презентацията съдържа заглавен слайд, изложение до шест слайда и заключение. 1 https://ibl.bas.bg/ezikovi_spravki/oformyane-na-tsitat-i-punktuatsiya-pri-tsitirane/ ➢ визуален: филм (с продължителност до 8 минути) и текстово резюме на съдържанието до две страници (3600 знака, Times New Roman Размер 12, разстояние между редовете 1,5). Проектът трябва ясно да представя действията и лицата – кога е било това, в кое населено място и други детайли, представящи съдбата на евреите. Изложението трябва да посочи източниците на информация (да бъдат цитирани).

 

Участниците задължително посочват:

 - трите си имена, училище, клас, пълен адрес за кореспонденция, телефон/e-mail за връзка;

- при условие че са работили с помощта на консултанти, учители или представители на други институции, добавят към личните си данни трите имена на консултанта и неговата месторабота.

 

Участието в конкурса се приема за съгласие за публикуване на личните данни на учениците и техните консултанти.

 

Срок за представяне на изследователските проекти: 16.02.2024 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя).

 

Проектите се изпращат на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2 А, Министерство на образованието и науката, дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, за конкурса „Места и памет“ и/или на имейл: competition.MON.IHRA@gmail.com, приложени като прикачен файл. За изпратените проекти по имейл, файлът за конкурса трябва да бъде озаглавен по следния начин: - наименование на училището; - клас/класове на учениците; - имена на водещия ученик.

 

Оценяване:

1. Представените изследователски проекти ще се оценяват от национална комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката.

2. Изследователските проекти ще бъдат оценявани по следните критерии: ➢ дълбочина на осмисляне, аргументираност и достоверност на темата; ➢ умение за излагане на фактите по темата чрез примери от регионалната история; ➢ елементи на изследователска дейност (документални, интервюта и др.); ➢ оригиналност и творчество при подхода към темата; ➢ използване на различни източници и коректност в тяхното посочване; ➢ езикова/визуална и стилистична култура; ➢ добро оформление на изследователския проект.

 

Обявяване на резултатите:

1. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 01.03.2024 г. на официалния сайт на МОН.

2. Класираните на първите три места екипи получават парични награди и грамоти.

3. Организацията по награждаването на отличените проекти ще бъде оповестена допълнително.

4. Разходите по участието в награждаването на отличените изследователски проекти се поемат от МОН.

 

 

    

Купата на героите

 

Какво е Купата на героите?

Купата на героите е доброволческото състезание на училищата в България — ученици и студенти създават доброволчески клубове и инициативи, за да променят училището, квартала, общността и града си.

 

Как да се включите?

Съберете се група верни приятели, измислете си супер име и изберете координатор на клуба. След това ни пишете на hello [при] timeheroes [точка] org, за да получите стартов пакет и целогодишна подкрепа. Да, толкова е лесно.

 

Правете добро, оберете точките

Оттук нататък сте вие. Измислете първата си инициатива, грабнете нови идеисвалете полезни ресурси и действайте, а екипът на TimeHeroes ще ви помага през цялото време както с идеи за мисии, така и със съвети за организирането им.

 

Наградата

Знаем, че не правите добро заради наградата, но е хубаво да знаете колко много значат действията ви. Затова в края на учебната година клубът с най-много точки ще спечели Купата. Всеки герой, участвал в поне две мисии, ще получи сертификат.

 

Кои сме ние?

Ние сме TimeHeroes.оrg — най-голямата платформа за доброволчество в България. Вече 10 години свързваме хората, които искат да правят добро, с каузите, които имат нужда от подкрепа, а от 2015 развиваме и подкрепяме мрежа от ученически доброволчески клубове.

 

Спечелете Купата

Направете доброволчески клуб заедно с твоите съученици, организирайте различни инициативи и трупайте точки. В края на учебната година клубът с най-много точки грабва Купата на героите!

 

Участвайте!  Кликни тук

 

 

 

 

 

Национален конкурс

по изобразително и приложно изкуство

„Магията на изкуството“ 2024

 

Общински детски център за култура и изкуство – Русе обяви четвърти национален конкурс по изобразително и приложно изкуство „Магията на изкуството“ 2024.

 

Конкурсът е посветен на 1 март – Ден на любителското творчество. Той по традиция е и Ден на Баба Марта – един от най-обичаните български празници, но ние очакваме, обаче, да провокираме вашето отношение към различни теми от заобикалящия ви свят и в тяхното разработване със средствата на изобразителното и приложното изкуство да изявите своя таланта и усета си за творчество и красота.

 

Приемаме, както индивидуални, така и колективни творби, но в рамките на възрастовите групи:

Първа група – 1 – 4 клас

Втора група – 5 – 7 клас

Трета група – 8 – 12 клас

 

Материалите и техниките са по ваш избор.

 

Освен с рисунки, можете да участвате с картички, плакати, пана, кукли, маски, пластики и други.

 

Творбите трябва да бъдат изпратени или донесени до 20 февруари 2024 год. на адрес: 7005 град Русе ж. к. ”Здравец”, ул.”Околчица” 9 Общински детски център за култура и изкуство /за конкурса ”Магията на изкуството”/.

 

Задължително всяка творба трябва да съдържа: три имена на участника, години, възрастова група, име на творбата, раздел, институция, адрес, телефон на ръководител или родител за връзка и попълнена декларация, поместена под статута.

 

Жури от специалисти ще оцени творбите.

 

Списъкът с наградените участници ще бъде публикуван на 1 март 2024 г. на страницата ни във Фейсбук: Обдцки Русе, както и на сайта на Община Русе. Най –добрите ще получат грамоти и предметни награди.

 

За повече информация: 082/84 54 71 – Юлия Енчева /Директор/ 082 845734 – Камелия Монева /Експерт/

 

ЖЕЛАЕМ НА ВСИЧКИ ТВОРЧЕСКО ВДЪХНОВЕНИЕ И С НЕТЪРПЕНИЕ ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ТВОРБИ!

 

 

Световен конкурс за детско хайку „Семейство“

 

За 18-ти път ще се проведе Световният детски конкурс за най-кратката форма на поезия – хайку.

 

Темата на тазгодишното издание на конкурса е „Семейство“.

 

    

Хайку трябва да бъде представено на 3 кратки реда, да е оригинално на автора и да не е публикувано никъде досега. То може да бъде придружено от ръчно нарисувано или ръчно изработено художествено произведение на същата страница, използвайки лист размер А4 /21 см.*29,7 см./ или лист за писма /8,5 инча*11 инча/. Всички права (за стиха и за произведението на изкуството) ще бъдат запазени от организаторите. В конкурса участие могат да вземат деца, който са на възраст под или на 15 години (към 15.01.2024 г.).

 

Крайният срок за подаване на произведенията е 15-ти януари 2024 г.

 

Конкурсът е разделен на две.

 

Ще бъдат отличени 1-во, 2-ро и 3-то място за хайку на японски и 1-во, 2-ро и 3-то място за трите най-отличаващи се от всички творби.

 

За регионалните конкурси резултатите ще се обявят през месец юни 2024 г.

 

Носителите на Златна, Сребърна и Бронзова награда ще бъдат поканени на церемонията по връчването на наградите в Токио. Всеки един от тях ще получи по 100 000 йени за пътни и квартирни разноски в Япония. И чуждестранните жители и жителите на Япония ще получат двупосочни самолетни билети (икономична класа) до Токио за двама. Наградените хайку ще бъдат публично обявени с името на автора, възрастта и града-домакин.

 

Хайку могат да се изпращат на адрес: Български хайку съюз, п. к. 501 София – 1000, България. Изискване е формулярът за кандидатстване да бъде залепен с лепило на гърба на изпратената творба, да не се ползват кламери или телбод за прикрепяне. Произведението не бива да бъде прегъвано по време на транспортирането му. А формуляра може да свалите от тук: https://tvsat.bg/content/uploads/bulgaria.pdf

 

 

  

Регионална библиотека

"Петко Р. Славейков"

за трета поредна година обявява конкурс за написване на криминален разказ под надслов:

“(Не)разкритият случай”

 

 

В националната надпревара се приканват да вземат участие различни лица, без ограничения по възраст или професия. Всеки от пожелалите да се включи може да представи само по един свой разказ, независимо дали той вече е бил публикуван или е напълно нов. Обемът на текста следва да бъде най-малко 5 и най-много 20 печатни страници, формат А4, без изисквания за големина на шрифта.

 

Официалното начало на инициативата е 04.12.2023 г. Крайният срок за изпращането на творбите е 07.01.2024 г.

 

Освен художествен сюжет, даденото произведение задължително трябва да съдържа трите имена на автора, възраст, населено място, телефон и е-mail за обратна връзка.

 

Творбите се приемат на адрес:

5000 Велико Търново

РБ „Петко Р. Славейков”

ул. „Иванка Ботева” 2

За конкурса “(Не)разкритият случай”

или на е-mail: prs@libraryvt.com; zaemna@libraryvt.com

 

Телефони за справки: 062/ 627 901 и 0887 501 171

 

В периода 08.01.2024 г. – 11.02.2024 г. журито ще се запознае с всички получени текстове и впоследствие ще извърши класиране. Отличените автори ще бъдат официално обявени до средата на месец февруари.

 

Официалната церемония по награждаването на участниците ще се състои в Централната сграда на РБ „П. Р. Славейков”. Точният ден на самото награждаване ще бъде своевременно публикуван в сайта на библиотеката (www.libraryvt.com).

 

С участието си в конкурса авторите дават съгласието си творбите им да бъдат публикувани на уеб сайта на библиотеката.

 

Пожелаваме ползотворна работа и успех на всички участници!

 

 

 

 

Национален литературен конкурс "В полите но Витоша"

 

Район "Витоша" обявява I Национален литературен конкурс "В полите но Витоша".

 

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА? Всеки, който желае.

 

Участниците се разделят в две възрастови групи - до 18 и над 18 години.

 

КОИ СА ЖАНРОВЕТЕ? Кратки поетични и прозаични жанрове, като подадените текстове не трябва да надвишават 3 стандартни машинописни страници.

 

КОЙ ЩЕ ОЦЕНЯВА ТВОРБИТЕ? Жури, съставено от представител на администрацията на Район "Витоша" и поне двама хабилитирани преподаватели в сферата на филологиите или на изкуствата.

 

ДОКОГА МОГА ДА УЧАСТВАМ? Творби се приемат до 8 март 2024 г.

 

Можете да ни ги изпратите на имейл raion_vitosha@abv.bg , по пощата на адреса, посочен в Регламента, или да ги предадете лично в сградата на Район "Витоша".

 

А НАГРАДИ? Разбира се, че ще има! Както и официално награждаване. Подробности може да откриете на сайта на “Район Витоша” .

 

Не се колебайте да се свържете с нас при възникнали въпроси.

 

https://www.raionvitosha.eu/bg/kultura

 

 

Читалище “ Младост-2003” гр. Самоков има утвърден конкурс за детска рисунка “Ян Бибиян”

 

Темата тази година е: "Човекът и Космосът"

 

Кое дете не е мечтало поне веднъж да полети с ракета, да погледне Земята от звездния простор, да види чужди планети и галактики и да получи отговор на въпроса, който вълнува хората още от древността - “Има ли други разумни същества във Вселената?” Много писатели са написали прекрасни детски книжки свързани с космоса: “От Земята до Луната” на Жул Верн, “Незнайко на Луната” от Николай Носов, Малкият принц” на Екзюпери, “Ян Бибиян на Луната” на Елин Пелин, “Марсиански хроники” на Рей Бредбъри... Прочетете тези книжки и можете да направите прекрасни картини по тях. А може да нарисувате и вашите мечти и представи за Космоса и Вселената. Надяваме се темата да ви е харесала и да получим, както всяка година, много прекрасни детски рисунки.

 

Регламент на конкурса:

Материали:

Формат на листа - не по-малък от 35/ 50 см.

Материали и техники за рисуване по избор на участника.

 

Право на участие имат деца и младежи от 6 до 18 г., включително студенти, разделени в три възрастови групи както следва:

Първа група: от 6 до 10 г.

Втора група от 11до 14 г.

Трета група от 15 до 18 г.

 

На гърба на рисунката да бъдат написани трите имена на участника, възраст, име на преподавателя, адрес на училището, школата или домашен адрес и телефон.

 

Краен срок за изпращане на рисунките 28.II.2024 г. на адрес: “Читалище Младост-2003”, ул. ”Граф Игнатиев” №2, гр. Самоков 2000

 

Картини не се връщат.

Награден фонд - Първо, Второ, Трето място и Специална награда на журито за всяка от възрастовите групи - статуетка и грамоти за участие.

 

Обявяване на резултата от конкурса - втората половина на месец март 2024 г.

 

Изложбата от най-добрите рисунки и награждаването ще бъдат през месец април 2024 г., а за датата участниците ще бъдат уведомени предварително.

 

За допълнителна информация - тел. 0888 378 992 - Елена Белстойнева

 

Очакваме с нетърпение рисунките ви!

 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

“ВЪЛШЕБНОТО ПЕРО”

 

Първо издание, 2024 година

 

Конкурсът се провежда с подкрепата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина.

 

Цел на конкурса

Целта е младите творци да полетят на крилата на своята безгранична фантазия и да сътворят оригинални творби на български език. Очакваме вълшебни истории в проза или стих, невероятни приключения, герои, които да карат читателя да иска да чете още и още.

 

Участници в конкурса

В конкурса могат да участват деца, които пишат на български език, независимо от държавата, в която живеят, и училището, което посещават. Участието е безплатно.

 

Творците ще бъдат разделени в три възрастови групи:

от 6 до 10 години;

от 11 до 14 години;

от 15 до 18 години.

 

Изисквания към творбите

Всеки участник има право да представи една или две литературни творби /една проза и една поезия/, специално създадени за конкурса.

Минимум един герой да живее в нашето време.

Творбите да са с обем до 3 стандартни компютърни страници (30 реда на страница, шрифт Times New Roman, 12 пункта) и да бъдат изпратени в електронен вид като прикачен файл на имейл valshebnotopero@gmail.com

Под всеки текст да бъдат написани: собствено и фамилно име на автора, години, точен пощенски адрес, телефон за връзка и имейл на родител.

 

Краен срок за получаване на творбите: 01.03.2024 г.

 

Жури

Творбите ща бъдат оценени от 5-членно жури от утвърдени съвременни писатели. Председател на журито ще бъде изтъкнатата писателка Здравка Евтимова.

 

Детско жури, в което ще участват членове на студиото по журналистика и творческо писане към БНУ „Иван Вазов“ в Париж, ще излъчи свой победител.

 

Награди

Наградените млади творци ще получат дипломи и предметни награди.

 

Най-добрата творба от всяка възрастова група ще получи специално изработената за конкурса авторска статуетка „Вълшебното перо“.

 

Отличените от журитата литературни произведения ще бъдат издадени в сборник „Вълшебното перо“, а най-добрите творби ще бъдат отпечатани в юбилейния брой на вестник „Вазовчета“, който ще бъде издаден през месец май 2024 г.

 

Наградите ще бъдат връчени на 19 май 2024 г. по време на юбилеен концерт в Париж, посветен на 10-годишнината на БНУ „Иван Вазов“.

 

Наградените деца, които няма да присъстват на церемонията, ще получат наградите си по пощата.

 

Класирането ще бъде публикувано на сайта и на Фейсбук страницата на БНУ “Иван Вазов“ – Париж.

 

Телефон за справки: +33 6 73 54 58 32 (Viber и WhatsApp).

 

 

Национален конкурс за мартеници

"Мартеницата - да запазим традицията жива"

 

Детска градина „Първи юни“, гр. Благоевград съвместно с НЧ „Иван Чаушки - 1934“, с. Логодаж , общ. Благоевград обявява детски Национален конкурс за оригинална и автентична мартеницa "Мартеницата - да запазим традицията жива".

 

Участие могат да вземат деца от предучилищна възраст до начален етап, разделени в следните категории: 3 - 4 г. (I-II група - групово участие); 5 - 6 г. ( III - IV група - индивидуално участие); 7 - 9 г. (I - II клас - индивидуално и групово участие); 10 – 11 г. (III -  IV клас - индивидуално и групово участие);

 

Всяка мартеница трябва да е придружена със следната информация: три имена и възраст на автора; детска градина/училище; телефон и е-mail за връзка.

 

Мартениците трябва да бъдат изпратени в срок до 20.02.2024 г. по куриер или с български пощи на адрес: гр. Благоевград, кв. Струмско, ул. „Яне Сандански“ №5, ДГ „Първи юни“ за сметка на подателя.

 

Жури ще оцени творбите и победителите във всяка категория ще получат грамота и награда, а останалите участници само грамота за участие.

 

Творбите ще бъдат включени в изложба, която ще се проведе на 01.03.2024 г. във фоайето на Община Благоевград.

 

Наградените автори и техните преподаватели ще бъдат информирани и поканени за откриване на изложбата и връчване на наградите. Ако не могат да присъстват лично ще им бъдат изпратени по удобен за тях начин за получаване за сметка на конкурса.

 

За допълнителна информация: Златка Гиздова - 0878535420

 

 

 

 

 К О Н К У Р С „КУКЕРИ“ 2024

 

Народно читалище „Съгласие 1905″ гр. Българово и Кметство гр. Българово, Община Бургас, обявяват Шестнадесети национален конкурс за детско творчество „КУКЕРИ“. 

 

Целта на конкурса е да запознае децата с традиционните български обичаи и маскарадни игри, да провокира и поощри интереса им към богатия български фолклор, да даде възможност за изява на детската фантазия, чрез интерпретация на народното творчество, за да приобщи подрастващите към богатството и мъдростта на народните традиции. В източна България кукери играят до Заговезни, затова темата на конкурса обединява традициите за почитане и на двата празника.

 

Тази година конкурсът ще се проведе онлайн. Очакваме снимки на вашите рисунки, стихове и есета посветени на подготовката и провеждането на Кукерски игри, на обичаите „хамкане“ и „прошка“ на Сирни заговезни, или на сцени запечатали мигове на прошка, помирение и извинение.

 

В конкурса могат да участват деца на възраст от 5 до 18 години от цялата страна, разделени в три възрастови групи. Всеки участник може да изпрати до две творби в следните категории:

- Изобразително изкуство – рисунка (графика, акварел, темпера, акрил и др.) в три възрастови категории:

- 5 – 7 г.

- 8 – 12 г.

- 13 – 18 г.

- Приложно изкуство – маска, колаж, скулптура и др. в три възрастови категории:

- 5 – 7 г.

- 8 – 12 г.

- 13 – 18 г.

- Литература – стихотворения, есета, спомени, интервюта, приказки и други (до две страници) ( файл Word ).

 

Снимки на детските творби от категория Изобразително изкуство и Приложно изкуство във формат JPG очакваме на e-mail: saglasie1905konkurs@abv.bg „КУКЕРИ“ с данни за името и възрастта на участника, адрес, училище или школа, име, телефон и e-mail на родител или ръководител.

 

Литературните творби можете да изпратите в електронен вариант във формат WORD на e-mail: saglasie1905konkurs@abv.bg , като посочите името и възрастта на участника, адрес, училище или школа, име, телефон и e-mail на родител или ръководител.

 

Краен срок за участие в конкурса – 08.03.2024 година.

 

Във всяка категория ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда, както и награда за най-добра школа в категорията. В конкурса за най-добра школа се допускат тези от тях, които имат поне 5 индивидуални участника. Всеки участник ще получи диплом.

 

Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 17.03.2024 г. (Сирни заговезни) с изложба на отличените творби в НЧ „съгласие 1905“, награждаване на победителите и кукерски игри на площада в град Българово.

 

Повече информация за конкурса: Мариана Среброва – 0884510088, Веселка Йорданова – 0884 704413

 

 

Стартира 17-ото издание на конкурса за фотография и рисунка, посветен на Световния ден на водата.

 

Общинският младежки дом в Русе съвместно с ВиК-Русе организира традиционния конкурс за рисунка и фотография, посветен на 22 март - Световен ден на Водата. Конкурсът, който се провежда за 17-а поредна година, се превръща в емблематичен за русенския Младежки дом и се радва на голяма популярност у нас и по света.

 

 

Темата се задава ежегодно от ООН, а наградените творби се изпращат в седалището на организацията в Женева, където могат да бъдат също отличени или да участват в онлайн изложба.

 

Тази година темата, зададена от ООН, е „Използване на водата за мир“. С участието си в конкурса всеки участник подкрепя каузата за опазване на водите по света и получава грамота от управлението по водите към ООН.

 

Конкурсът се провежда в две направления - рисунка и фотография. В направление рисунка надпреварата е национална, а участниците трябва да са в училищна възраст и да изпратят по пощата оригинал на своята творба, нарисувана с материали по избор и в размер 35 на 50 см. В направление фотография конкурсът е международен, като възрастовият диапазон е от 14 до 30 години.

 

Изпращането на авторските снимки става по електронен път във формата за регистрация за конкурса. Попълването на регистрационната форма е задължителна за всички участници, като е предвидено улеснено попълване за големи групи или класове.

 

Крайният срок за изпращане на творбите е 11 март, а обявяването на резултатите на фейсбук страницата на Младежки дом − Русе и откриване на изложба с отличените творби ще бъде на 22 март.

 

Пълна информация за условията, сроковете и регламента можете да прочетете в статута на конкурса, както и в страницата на Общинския младежки дом в социалните мрежи.

 

 

Национален виртуален конкурс за български народни гатанки

„Що е то?”

 

Мили приятели, Народно читалище „Христо Ботев - 1910” с. Голямо Соколово, община Търговище организира Национален виртуален конкурс за български народни гатанки.

 

Основната цел на конкурса е да се издирят, съхранят и популяризират българските народни гатанки, характерни за всички краища на страната ни.

 

Можете да изпращате гатанки на имейл адреса на читалището ncitaliste_sgs@abv.bg, както и на лично съобщение във Фейсбук страницата на читалището, където ще бъдат публикувани всички получени гатанки.

 

1. В конкурса може да участва всеки, без възрастови ограничения.

2. Срокът за участие е от 10 януари до 31 март 2024, а резултатите ще бъдат обявени на 5 април 2024 г.

3. Всички гатанки ще бъдат събрани в сборник.

4. Класирането ще бъде по брой харесвания, като класиралите се ще получат медал, грамота и сборник с гатанки, а всички останали ще получат грамота за участие. Ще има награди и за най-млад, както и за най-възрастен участник.

 

Пожелаваме Ви успех!

 

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
„МОЕТО АЗ”


ОРГАНИЗАТОРИ

ОБЩИНА „ТУНДЖА”, ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1929” с. РОЗА

КОНКУРСЪТ Е НА ИМЕТО НА МЛАДАТА ХУДОЖНИЧКА МИМИ ГЪРБАЧЕВА

ЦЕЛ: ДА СЕ ПОПУЛЯРИЗИРА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО И УЧАСТНИЦИТЕ В НЕГО ДА СА НАМЕРИЛИ СВОЕТО АЗ.

 

І. Условия за участие:

Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 7 до 26 години от цялата страна, разпределени в четири възрастови групи:

І група -     7-11 години;

ІІ. група - 12-15 години;

III група – 16-19 години

IV група – 20-26 години

 

ІІ. Техника: по избор.

 

ІІІ. Всяка рисунка, участваща в конкурса, трябва да е представена:

1. На хартиен носител

2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

* Заглавие на творбата;

* Трите имена на автора

* Дата на раждане;

* Точен адрес;

* Учебно заведение (школа);

*  Преподавател

* Адрес за кореспонденция ( e-mail);

 

ІV. Награден фонд – Грамота и Плакет – ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група.

 

Компетентно жури ще определи наградените участници в Националния конкурс.

V. Краен срок за получаване на творбите в читалище „Светлина 1929”, с. Роза 08.04. 2024 година.

 

VI. Наградите на победителите в конкурса ще бъдат връчени на 17.04.2024 г. в сградата на читалище „Светлина 1929“ с. Роза

 

VІI. Резултатите ще бъдат обявени най-късно до  12.04.2024 г. на сайта на Община „Тунджа“ – www.tundzha.bg

 

С отличените творби ще бъде открита изложба във фоайето на читалището.

 

Кандидатите приемат условието техните творби да останат във фонда и бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и разпространявани от читалището.

 

Адрес за кореспонденция и справки:

8630 с. Роза, община „Тунджа”, област Ямбол

ул. „Петър Момчилов” № 52 

Читалище „Светлина 1929”

GSM 0895506965 ; 0897232970 ; Минка Петрова

 

 

Осми читалищен конкурс „Георги Тодоров”

 

Народно читалище "Просвета 1925" - гр.  Мездра обявява Осми читалищен конкурс в памет на Георги Тодоров* (1928-2001  г.) - дългогодишен учител по български език и литература в община Мездра, училищен инспектор, журналист, писател, краевед и читалищен деец.

 

Регламент на конкурса:

Конкурсът е явен и ще се проведе в две възрастови групи:

• ученици от VIII до XII клас (15-19 годишна възраст),

• автори над 20-годишна възраст.

 

Творбите на участниците са на свободна тематика. Раздели:

 • Поезия - приема се по 1 (едно) непубликувано стихотворение от автор до 3 стандартни машинописни страници формат А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14;
 • Художествена проза - приема се по 1 (един) непубликуван разказ от автор до 3 стандартни машинописни страници формат А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14;
 • Краезнание - приема се по 1 (един) непубликуван текст от автор до 5 стандартни машинописни страници А4, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14.

 

Текстовете могат да бъдат подадени по един от следните начини:

• по пощата на адрес: гр. Мездра 3100, ул. „Просвета“ №2, НЧ „Просвета 1925-Мездра“ (за читалищния конкурс „Георги Тодоров“);

• на място в читалището, при Моника Петкова, секретар на НЧ „Просвета 1925-Мездра”,

• или на e-mail: prosveta_1925@mail.bg

 

Краен срок за подаване на творбите: 8 април 2024 г.

 

Награди: В трите раздела в двете възрастови групи ще бъде връчена по една парична награда, а всички участници ще получат грамота за участие в конкурса.

 

Творбите ще бъдат оценени от комисия в състав: председател - Валентин Вълчев, председател на НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра и членове - Светла Дамяновска - председател на Литературен клуб ‚Христо Ботев, член на СБП, и Мирослав Гетов - председател на Краеведското дружество.

 

Текстове, които не отговарят на регламента на конкурса, отпадат от класирането.

 

Резултатите от конкурса ще бъдат отчетени на 23 април 2024 г. в НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра.

 

 

Международен конкурс за детска рисунка на тема

„Животът на един щъркел“

 

ОУ „Гео Милев“ в село Белозем, Община Раковски, кметство Белозем, читалище „Просвета – 1909“, Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“ и Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“ организират международен конкурс за детска рисунка на тема „Животът на един щъркел“.

 

РЕГЛАМЕНТ

Цел:

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.

 

Изисквания

Условия за участие: Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др. Рисунките да бъдат по един брой за автор. Формат 35/50. Техники – ограничения няма.

 

На гърба на всяка рисунка да има следната информация: Трите имена на детето/ученика; Възраст; Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика; Име на преподавателя; Телефон за кореспонденция

 

Класирането ще се извърши в три възрастови групи

Първа възрастова група – от 5 до 9 години

Втора възрастова група – от 10 до 14 години

Трета възрастова група – от 15 до 18 години

 

Рисунките НЕ се връщат.

 

Краен срок за изпращане на творбите: 26 април 2024 г.

 

НАГРАДИ: Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на класираните на първо място в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година. Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала. Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев”, с. Белозем, Община Раковски и Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“.

 

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2024 г. по време на фестивала на Белия щъркел в с. Белозем, в сайта на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем и на Фейсбук страницата на училището.

 

Всеки участник трябва да попълни и изпрати: Декларация за съгласие на родителите – да се разпечата и подпише; Декларацията за съгласие на родителите се изпраща по пощата, заедно с рисунката в един общ плик на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив, ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”.

 

За контакт и повече информация: Мария Благоева - координатор, тел.: 0897478220

 

 

Шести национален конкурс за детска рисунка

 

''Вяра и упование''

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСЕМНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „Биньо Иванов

 

 

 

 

     
  

 

 

 

Изтеглете регламента от ТУК

РЕГЛАМЕНТ 2024

АРХИВ с резултати от предходни години:

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС “БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО” 2023

 

 

 

Община Монтана обявява Международния конкурс за изобразително изкуство

„Тъпан бие, хоро се вие”

 

Темата на творческото състезание през 2024 г. е „Традиционните обичаи, 

обреди и ритуали на моя народ“

 

   Конкурсът, чиито наслов се превежда на чужди езици „Музиката и танците на моя народ“, ще се проведе на два етапа. До 1 април 2024 г. участниците трябва да изпратят качествени дигитални снимки на своите творби на имейл: art.contest.montana@gmail.com. Те ще бъдат публикувани на страницата на конкурса в социалната мрежа Facebook. Професионално жури ще оцени детските творби, изпратени за онлайн етапа на конкурса, и ще класира 200-те най-добри. Номинираните ще се състезават на заключителния етап. До 15 април 2024 г. те трябва да изпратят оригиналите на творбите си до адреса на Община Монтана (ул. „Извора” 1, 3400 Монтана). Сред тях ще бъдат определени победителите в двете възрастовите групи (от 7 до 11 г. и от 12 до 15 г.).

 

Тъй като конкурсът е съпътстващо събитие на Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев”, наградите на класираните на челните места участници в конкурса за изобразително изкуство “Тъпан бие, хоро се вие” ще се връчат в тържествена обстановка при откриването на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” на 31 май 2024 г.

 

Победителите ще получат статуетката на празниците, грамота и предметна награда, а подгласниците им - грамота и предметна награда. Отличените с поощрителни награди ще получат диплом за отлично представяне, а творбите им ще бъдат включени в изложбата от конкурса. След нея те ще се зачислят към фонда на раздел “Детско изкуство” на Художествена галерия “Кирил Петров” – Монтана. Ще бъдат присъдени и десет колективни награди на институции (училища, школи, клубове) - диплом за комплексно представяне.

 

Детският конкурс „Тъпан бие, хоро се вие“ се провежда от 2002 г. като от 2006 г. е международен. В него до момента са участвали деца от над 50 държави от 5 континента. Творбите им изненадват с разнообразието от стилове, жанрове и техники.

 

https://www.montana.bg/…/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0…

 

Национален литературен конкурс “Дивото”

 

ОБЩИНА ДРЯНОВО
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДРЯНОВО

ОБЯВЯВАТ

III НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
„ПРЕМИНАЛ МАЙСТОР ПРЕЗ ЗЕМЯТА“

 

СТАТУТ

Конкурсът е посветен на майстор Никола Фичев – талантливият творец, който започнал своя път от Дряново. Чрез съзидателния си гений сътворил множество сгради, къщи и мостове, които и днес будят удивление. Никола Фичев е бил и обществено ангажирана личност, милееща за свободата и благоденствието на българите и е една от най-ярките фигури на Българското възраждане.

 

І. ЦЕЛИ

Да открива, популяризира и подпомага развитието на детски таланти в областта на изобразителното и литературното изкуство.

 

Да утвърди любовта на подрастващите към един от най-ярките представители на Българското възраждане – майстор Колю Фичето, роден в гр. Дряново.

 

Да разшири познанията на учениците за живота, творчеството и завета на прочутия майстор и да им даде широко поле с въображение да пресъздадат образа на майстора и атмосферата, в която е живял.

 

Да включи тази тема по-активно при възпитанието и образованието на деца в съвременното общество.

 

Да активизира деца и учащи, техните родители, учители и преподаватели за годишна духовна среща на малките творци от цялата страна, споделящи своите впечатления и почит към големия архитект и строител.

 

ІІ. УЧАСТНИЦИ

ДЕЦА в III и IV група от всички детски градини и ОДК в България
УЧЕНИЦИ от I до XII клас от всички училища, школи и извънучилищни звена в България

 

ІІІ. РАЗДЕЛИ

Конкурсът се реализира в три раздела:

• ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО;

• МАКЕТ;

• ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО;

 

Раздел 1: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Условия за участие:

• Няма ограничения в техниките и материалите;

• Участниците изпращат до две творби;

• Рисунката трябва да е с размери 35/50 cm; за детските градини размерът може да е 35/25 cm;

• Рисунката не трябва да е с паспарту или с рамка;

• Всички получени рисунки остават във фонда на Исторически музей – Дряново и не се връщат.

Върху гърба на всяка творба е необходимо да бъдат четливо написани:

• име на творбата;

• трите имена на автора, възраст (навършени години), точен адрес, e-mail, телефон за контакт;

• име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно);

Конкурсът се провежда в четири възрастови групи:

І възрастова група – ОДЗ/ЦДГ;

ІІ възрастова група – 1. – 4. клас;

ІІІ възрастова група – 5. – 8. клас;

IV възрастова група – 9. – 12. клас.

 

Раздел 2: МАКЕТ

• Макетите трябва да пресъздават знакови сгради и обекти построени от Никола Фичев.

• Няма ограничения във вида на материалите, от които могат да бъдат изработени макетите.

• Размерите на изработените макети не трябва да надвишават 35 х 50 см в основата и 50 см на височина.

• Те могат да бъдат изработени индивидуално или колективно.

• Всеки участник или колектив може да представи само една творба.

Макетите трябва да бъдат придружени с информация за обекта и данни за участниците:

• име на творбата;

• трите имена на автора (колектива), възраст, точен адрес, e-mail, телефон за контакт;

• име на школата/учебното заведение, адрес и ръководител (ако не работи самостоятелно);

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

ІІ възрастова група – 1. – 4. клас;

ІІІ възрастова група – 5. – 8. клас;

IV възрастова група – 9. – 12. клас.

 

Раздел 3: ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО

Конкурсът се провежда в две категории:

• ПОЕЗИЯ;

• ПРОЗА (есе или разказ);

Условия за участие:

• В конкурса могат да участват всички ученици от I до XII клас;

• Всеки участник представя до 2 (две) стихотворения или 1 (едно) произведение в проза;

• Възможно е участие и в двата раздела;

 

Конкурсът се провежда в три възрастови групи:

ІІ възрастова група – 1. – 4. клас;

ІІІ възрастова група – 5. – 8. клас;

IV възрастова група – 9. – 12. клас.

 

Всяка творба задължително трябва да съдържа следната информация:

• Заглавието на творбата;

• Трите имена на автора

• Възраст, клас;

• Град/село, област, училище, клуб, др.;

• Адрес и телефон за контакт;

• Името на преподавателя/ръководителя и негов телефон за връзка.

Важно!!!

• Творбите да са до 2 страници – формат А4, шрифт: Times New Roman – 14;

• Творбите да се изпратят на e–mail: office@museumdryanovo.com до 30.04.2024 г.

 

IV. НАГРАДИ

Във всеки раздел и всяка възрастова група ще бъдат раздадени грамоти и награди за I, II и III място. Предвидена е и Специална награда на Исторически музей – Дряново и Община Дряново, както и поощрителни награди.

 

V. СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 

КРАЕН СРОК: 30.04.2024 г. – ВАЖИ ДАТАТА НА ПОЩЕНСКОТО КЛЕЙМО.

 

АДРЕС за изпращане на конкурсните творби в раздел „Изобразително изкуство” и „Макет”:

гр. Дряново, 5370

ул. „Шипка“ № 82

ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС „Преминал майстор през земята”

 

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Оценяването ще се осъществи от комисии от експерти в съответните раздели („Изобразително изкуство“, „Макети“ и „Литературно творчество“). Ако роднина на член от комисията участва в Конкурса, този член няма да има право да оценява творбата/творбите на съответния роднина, за да бъдат избегнати всякакви съмнения за конфликт на интереси.
 

Имената на НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ С ПРОТОКОЛА НА ЖУРИТО ОТ СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ще бъдат качени до 28.05.2024 г. на официалния сайт на Исторически музей Дряново:

http://museumdryanovo.com

 

Награждаването ще се състои на 01.06.2024 г. в Икономовата къща (Дряново ул. Шипка 119), където участниците в конкурса от раздел „Изобразително изкуство“ ще бъдат представени в изложба, а победителите в раздел „Литературно творчество“ ще направят рецитал.

 

ЗА КОНТАКТ:

Исторически музей – Дряново

Тел. за връзка: 0898542991 – Гергана Симеонова

e-mail: office@museumdryanovo.com

 

 

Осмо национално ученическо състезание за философско есе

 

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Философски факултет, обявява в началото на февруари 2024 г. Осмо Национално ученическо състезание за разработване на философско есе. То се посвещава на 300 годишнината от рождението на Имануел Кант (1724-1804).

 

За пълна информация тук.

 

 

 

Тринадесетото издание на Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси” 2024 ще се проведе на 01 и 02 юни 2024 г. на открита сцена в село Арбанаси

 

  

Организатор на фестивала е Народно читалище „Иларион Драгостинов - 1897” – с. Арбанаси със съдействието на Община Велико Търново и Кметство с. Арбанаси.

 

Участниците трябва да са любители, които могат да представят автентичен и/или обработен фолклор.

 

Фестивалът има конкурсен характер. По вид изпълнение участниците се състезават в  обработен и автентичен фолклор.

 

В раздел автентичен фолклор се присъждат три награди:

първа награда – плакет, грамота и парична премия от 120 лв.

втора награда – грамота и парична премия от 100 лв.               

трета награда – грамота и парична премия от 80 лв.

 

В раздел автентичен фолклор - обичай се присъждат три награди:

първа награда – плакет, грамота и парична премия от 120 лв.

втора награда – грамота и парична премия от 100 лв.               

трета награда – грамота и парична премия от 80 лв.

 

При представяне на обичай:

Задължително е предварителното изпращане на  кратка анотация за обичая, който ще бъде  представен -  фолклорна област, описание на обичая, кога и защо е бил изпълняван;


В раздел обработен фолклор участниците се състезават в три възрастови групи:

-         деца – до 12 години
-         младежи – от 13 до 18 години
-         възрастни – над 19 години

 

по избор в две форми на изява:

-          певческо изкуство
-          танцово изкуство

За всяка възрастова група и по форма на изява ще бъдат присъдени:
първа награда – плакет, грамота и парична премия от 120лв.
втора награда – грамота и парична премия от 100лв.               
трета награда – грамота и парична премия от 80лв.       
        

Специални награди на фестивала:

Специален приз на Патрона на фестивала, Кмета на Община Велико Търново – плакет, грамота и парична премия от 100 лв.;

Награда на НЧ „Иларион Драгостинов - 1897“ с. Арбанаси - грамота и парична премия от 100 лв.;

НОВО - Награда за най-добре запазена автентична носия - диплом и фирмени подаръци от партньор на фестивала;

НОВО - Награда за традиционна народна носия - стилизирана - диплом и фирмени подаръци от партньор на фестивала;

НОВО - Награда за най-млад участник във фестивала- диплом и фирмени подаръци от партньор на фестивала;

НОВО - Награда за най-възрастен участник във фестивала - диплом и фирмени подаръци от партньор на фестивала;

Награда за камерно танцово изпълнение – диплом и парична премия от 50 лв.;

НОВО - Награда за инструментално изпълнение на народна музика – диплом и парична премия от 100лв. - за инструменталисти на възраст до 12 години;

НОВО - Награда за инструментално изпълнение на народна музика – диплом и парична премия от 100 лв. - за инструменталисти на възраст от 13 до 18 години;

НОВО - Награда за инструментално изпълнение на народна музика – диплом и парична премия от 100 лв. - за инструменталисти на възраст над 19 години;

Две поощрителни награди – за детска/младежка формация и за новосъздадена формация (до 2 г.) – дипломи и парични премии от 50 лв.;

Специална награда на журито – плакет и  диплом;

Специална награда на публиката – плакет и диплом;

Отличие за институция с най-голям брой формации, участващи във фестивала – диплом;


Всички участници в НФФ "Насред мегдана в Арбанаси" получават диплом за участие.

 

Паричните награди се изплащат САМО ПО БАНКОВ ПЪТ НА ПОСОЧЕНАТА В ЗАЯВКАТА БАНКОВА СМЕТКА.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА  УЧАСТИЕ - 10 МАЙ 2024 ГОДИНА

 

За участие във фестивала се заплаща такса:

-  за групови изпълнения (3  и повече участници) – 5,00 лв. за минута изпълнение на сцена;

(ПРИМЕР: Участниците са група от 25 самодейци, но техните изпълнения са 9 минути х 5,00 лв./минута - дължима такса -  45,00 лв.)

-  за индивидуални изпълнители и дуети – 20,00 лв. за изпълнение с продължителност до 10 минути

* за заплатените такси - всички участници получават фактура за извършения превод

 

В журито на фестивала, съобразно категориите за участие са включени утвърдени професионалисти - музикален фолклорист, хореограф и етнограф.
                     
Участниците поемат разходите си за транспорт, настаняване, храна и застраховки по време на фестивала.

 

*** Организаторите осигуряват медицинско обслужване и охрана.
*** Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват изпълненията на участниците, без да заплащат права и обезщетения.

*** С попълването на заявката за участие, участниците се съгласяват с използването на личните им данни за целта на фестивала.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА  УЧАСТИЕ - 10 МАЙ 2024 ГОДИНА

 

За допълнителна информация: 0884 037 468 – Грета Иванова

*** Заявката се счита за потвърдена със заплащането на такса участие.

 

Попълнените заявки за участие означават приемане на условията, заложени в настоящия регламент.

 

Заявки за участие се подават по един от следните начини:

1. Чрез онлайн попълване на формуляр - заявка

forms.gle/7gPUQD372U2qMCTt8

или чрез

2. Писмо на адрес:

5000 Велико Търново

Пл. „Майка България“ 2

Община Велико Търново

Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ за НФФ „Насред мегдана в Арбанаси“

 

Или

3. По електронен път на e-mail:  nff_arbanassi@abv.bg

*** Организаторите НЕ носят отговорност за некоректно подадена информация при попълване на заявката за участие.

 

 

''С песен на сърцето''

 

Регионален исторически музей – Габрово и Народно читалище „Будителите 2017“ – Габрово Ви кани  за участие в XI Национален фестивал на старата градска песен „С песен на сърцето“, който ще се проведе на 22 юни 2024 година, в град Габрово, пред Дечкова къща – място, обвързано с градската култура и традиции. При влошени атмосферни условия, събитието ще се проведе в сградата на РИМ – Габрово на ул. „Николаевска“ № 10.

 

  

Националният музикален фестивал „С песен на сърцето“ е учреден през 2009 г. като ежегоден музикален празник за самодейни вокални групи и изпълнители на стари градски песни. Събитието е с конкурсен характер.

 

Целите на фестивала са:

- да популяризира и съхрани традициите на старата градска песен от първата половина на ХХ век

- да подпомогне етнографи, музиковеди и литературоведи в изследователската им дейност, свързана с този недотам проучен дял на градския фолклор

- да даде нов живот на специфичното музикално-песенно наследство, приобщавайки младите хора към красотата, лиричността и непреходността на жанра

- да създаде възможност за изява на талантливи изпълнители от цялата страна и да подпомогне творческите им контакти

 

Заявки за участие могат да бъдат подавани до 31 май 2024 г. на електронна пощаmuseum_gabrovo@abv.bg

 

Регламент на фестивала и Заявка за участие ще намерите на сайта на Регионален исторически музей – Габрово: https://h-museum-gabrovo.bg/?p=13878

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ


на Национален ежегоден литературен конкурс за разказ “Дивото”


за наградата “ДОНЧО ЦОНЧЕВ”


2023-2024 година


Тринадесето издание

 

Организатори: Национално ловно-рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България” и Съюз на българските писатели.

 

Под почетното председателство на Васил Василев – председател на Управителния съвет на НЛРС-СЛРБ.

 

Жури: Тричленно жури с представител от НЛРС-СЛРБ и представител от СБП

 

Литературен жанр:  Разказ с обем до 3 машинописни страници  /1800 знака на страница/ със сюжет от лова и риболова, природата и взаимодействието на човека с природата, дивите животни и птици, риби и др.

 

В конкурса участват произведения, които до момента не са публикувани.

 

Времетраене: Конкурсът се провежда в периода от 1 октомври 2023 г.  до  30 юни 2024 г.

 

Обявяване: В печатните и електронни средства за информация, информационни агенции, както и постоянно във вестник “Наслука” и сп. “Лов и риболов”, електронния портал на НЛРС-СЛРБ и фейсбук страицита на НЛРС-СЛРБ.

 

Награди:

– Първа награда – стъклен плакет, грамота и парична награда в размер на 500 /петстотин/ лева.

– Втора награда – грамота и парична награда в размер на 300 /триста/ лева.

– Трета награда – грамота и парична награда в размер на 200 /двеста/ лева.

 

В категория „Млади таланти“ – автори до 18 годишна възраст:

-Първа награда – плакет, грамота и парична награда в размер на 300 /триста/ лв.

Две поощрителни награди – грамота и парична награда в размер на 100 /сто/ лв.

 

Поради големият интерес към конкурса участват автори, които вече са печелили голямата награда и в тази връзка е утвърдена морална награда –грамота „Майстори на Дивото“.

 

Награждаване: Награждаването се извършва, съобразено с програмата на УС на НЛРС-СЛРБ.

 

Публикации: Най-добрите разкази се публикуват по преценка на журито в печатните изданията на НЛРС-СЛРБ.

 

Реклама: Реклама се набира от традиционните рекламодатели и може да придружава всяка публикация. Предлага се функцията на ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР на конкурса, която може да определи и своя награда, както и да предостави допълнителни награди. Предлага се и функцията на МЕДИЕН ПАРТНЬОР на конкурса, който трябва да се търси сред най-популярните ежедневници, престижни списания и електронни медии. Изработва се специална рекламна тарифа от отдел “Реклама”.

 

Всички желаещи да вземат участие в конкурса за разказ “Дивото” за наградата “Дончо Цончев”, могат да изпращат своите произведения на е-mail: snejina_mihailova@abv.bg или на адрес: гр.София 1040, бул.”Витоша” 31-33, до Снежина Михайлова, в срок до 30 юни 2024 г. 


 

Работно време с читатели:
от понеделник до петък:
09.00ч. – 18.30 ч.

 

Контакти

гр.Габрово, 5300
пл. "Възраждане"№23
e-mail:
office@libgabrovo.com

 

 

       

 

Е-образование - Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово
Прима-Софт ООД
Facebook
Карта на сайта